Home » Finansleksikon » R » Realrente

Realrente

Realrente måles som differansen mellom nominell rente og inflasjonsraten. Realrenten er et mål på reell lånekostnad eller realavkastning av finanskapital.

Realrente