Home » Finansleksikon » R » Realprodukt

Realprodukt

Nasjonalprodukt vurdert etter konstante (faste) priser.Beregnes ved å dividere nasjonalproduktet etter løpende priser med prisindeksen i forhold til basisåret.