Home » Finansleksikon » R » Realpengemengde

Realpengemengde

Nominell pengemengde dividert på prisnivået i samfunnet.