Home » Finansleksikon » R » Realobjekt

Realobjekt

Goder som gir direkte nytte (som mat, klær osv.) og goder som kan benyttes til å produsere goder som gir direkte nytte (som maskiner og fabrikkbygninger mv.)