Home » Finansleksikon » R » Reallønn

Reallønn

Reallønn uttrykker lønnens kjøpekraft. Reallønn måles i forholdet mellom nominell lønn og konsumprisindeksen.

Et uttrykk for hvor mye som blir igjen av den disponible inntekten når man korrigerer for prisstigningen. Utviklingen i realdisponibel inntekt uttrykker utviklingen i den enkeltes kjøpekraft.

Se reallønnligningen under Formelsamlingen.