Home » Finansleksikon » R » Reallønnsøkning

Reallønnsøkning

Lønnsmottakers økte kjøpekraft når lønnen stiger mer enn konsumprisindeksen