Home » Finansleksikon » R » Realkredittforening

Realkredittforening

Kredittforetak som gir langsiktig kreditt mot pant i fast eiendom.