Home » Finansleksikon » R » Realkreditt

Realkreditt

Kreditt som ytes mot sikkerhet i en formuesgjenstand, særlig i fast eiendom. de for kausjonisten med mindre institusjonen godtgjør at vilkåret er uttrykkelig vedtatt av kausjonisten.

Institusjonen skal gi kausjonisten et eksemplar av kausjonsavtalen eller på annen måte gjøre avtalen tilgjengelig for kausjonisten.