Home » Finansleksikon » R » Realkapital

Realkapital

Fysiske produksjonsmidler som maskiner, bygninger, veier, broer, tunneller osv.