Home » Finansleksikon » R » Reaksjonsfunksjon

Reaksjonsfunksjon

Sentralbankens reaksjonsfunksjon viser hvordan sentralbanken setter renten avhengig av utviklingen i andre makroøkonomiske størrelser. I en makroøkonomisk modell er den bindeleddet mellom sentralbanken og resten av økonomien. Begrepet kan også brukes om enkle empiriske sammenhenger mellom renteutviklingen på den ene siden og utviklingen i andre makrovariable på den annen. En slik estimert reaksjonsfunksjon kan tenkes på som "gjennomsnittsmønsteret" i rentesettingen.