Home » Finansleksikon » R » Rabattobligasjon

Rabattobligasjon

Obligasjon som lyder på et større beløp enn det som lånetakeren mottar i lån.