Quantative restrictions (QR)

(Quantitative restrictions). Kvantitative restrisjoner som angir spesifikke begrensninger på antall eller verdi av varer som kan importeres eller eksporteres under en avgrenset tidsperiode.

Referanse: Regjeringen