Home » Finansleksikon » P » PUT (Salgsopsjon)

PUT (Salgsopsjon)

Utstederen av PUT-opsjoner på aksjer er forpliktet til å kjøpe de underliggende aksjene til innløsningskurs innen eller på bortfallsdagen dersom kjøperen benytter seg av opsjonen.

Dersom en investor tror at aksjene skal falle i nærmeste fremtid, kan han kjøpe PUTer. Faller aksjene som antatt, vil han kunne selge aksjene dyrere via opsjonsmarkedet enn i aksjemarkedet. Dette kan han gjøre ved å innløse opsjonene. Han krever da gjennom sin megler å få selge de underliggende aksjene til innløsningskurs, som på det tidspunktet vil være høyere enn markedskursen. Dersom han ikke allerede eier aksjene, kan han realisere gevinsten ved å kjøpe aksjene i aksjemarkedet for så straks å selge dem til den høyere innløsningskursen.

Imidertid vil investoren som regel realisere gevinsten ved å selge PUTen i opsjonsmarkedet til en høyere kurs enn han betalte. Premien på PUTen vil nemlig endre seg i motsatt retning av den underliggende aksjekursen. Faller aksjen, stiger nemlig PUTen i verdi og omvendt.