Home » Finansleksikon » P » Protective put (Beskyttende put)

Protective put (Beskyttende put)

Kjøp av aksjer og samtidig kjøp av PUTer

En protective PUT er kjøpt av PUTer når man allerede eier (eller samtidig kjøper) de underliggende aksjene. Investoren gjør en slik kombinasjon dersom han ønsker å beskytte seg mot et kortsiktig fall i aksjekursen. På dn måten vil investoren sikre en minimumspris på aksjene sine samtidig som han ikke går glipp av gevinstpotensialet ved kursstigning på aksjen.