Home » Finansleksikon » P » Prospekt

Prospekt

Informasjonsdokument utarbeidet av utsteder av aksjer eller låntaker når det inviteres til kjøp av aksjer eller obligasjoner. Gir blant annet opplysninger om selskapet og hva pengene skal brukes til.