Home » Finansleksikon » P » Proporsjonal skatt

Proporsjonal skatt

Samme prosentvise andel av inntekts-og formuesskatt, uavhengig av inntektens eller formuens størrelse.