Home » Finansleksikon » P » Profit warning

Profit warning

Melding som et selskap sender børsen når det ser at inntjeningen vil bli vesentlig dårligere enn forventet.