Home » Finansleksikon » P » Produksjonskapital

Produksjonskapital

Realkapitalgjenstander som yter produksjonstjenester.