Home » Finansleksikon » P » Produksjonsgap

Produksjonsgap

Produksjonsgapet er forskjellen mellom faktisk produksjon og det nivået på produksjonen som er forenlig med stabil inflasjon over tid. Nivået på produksjonen som er forenlig med stabil inflasjon kalles ofte potensiell produksjon. Potensiell produksjon – og dermed også produksjonsgapet – kan ikke observeres og må anslås.