Home » Finansleksikon » P » Produksjon (i samfunnsøkonomisk betydning)

Produksjon (i samfunnsøkonomisk betydning)

Produksjon er den virksomhet som skjer i samfunnet når råstoffer blir frembrakt, når disse bearbeides til halv- eller helfabrikater, og når råstoffer, halvfabrikater og ferdige produkter blir transportert og omsatt. I tillegg til den rene vareproduksjon kommer så ytelser som alle former for offentlig og private serviceinstituasjoner frembringer. Se også omformingsprosess og verdiskapningsprosess.