Home » Finansleksikon » P » Private equity

Private equity

Private equity-fond investerer i aksjer og egenkapitalinstrumenter i unoterte selskaper, det vil si ikke-børsnoterte selskaper, i motsetning til aksjefond som stort sett investerer i børsnoterte selskaper (public equity). De meste kjente PE fondene er;

Såkornfond – som investerer i selskaper som er på et tidlig utviklingsstadium Venturefond – selskaper som har kommet lengre enn selskapene i såkornfond, men som fortsatt har stort vekstpotensiale i seg. Oppkjøpsfond – fond som investerer i modne selskaper som en mener har betydelig verdistigningspotensiale, enten ved å bli oppkjøpt av annen bedrift eller at ledelsen kjøper bedriften for å videreutvikle den.