Home » Finansleksikon » P » Privat skifte

Privat skifte

Privat skifte vil si selvskiftende arvinger. Man tinglyser en hjemmelserklæring som overfører hjemmelen til arvingene. Skifteattest må fremlegges i original eller bekreftet kopi ved innsendelse av hjemmelserklæring.

Signatur

Hvis det i skifteattesten henvises til testament, må testamentet legges ved enten i original eller bekreftet kopi. Det betales tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift for den del som overstiger arveandel etter loven.

Skal man overføre eiendommen fra arvinger i henhold til skifteattest/ testament eller en tredjepart, må det utferdiges et skjøte. Dette utløser tinglysingsgebyr og dokumentavgift.