Home » Finansleksikon » P » Prisindeks

Prisindeks

Et vektet gjennomsnitt av flere priser. Utviklingen i denne vil uttrykke den gjennomsnittlige prisstigningen for de objektene som inngår i indeksen.