Home » Finansleksikon » P » Prioritetsvikelse

Prioritetsvikelse

Prioritetsrekkefølgen for heftelser i grunnboka gjelder etter ”først i tid, best i rett”-prinsippet. Det vil si at dokumentet får prioritet fra den datoen det er ført inn i grunnboka.

Ved å vike prioritet gir man fra seg den prioritet man har til fordel for et dokument som er tinglyst på et senere tidspunkt. Det koster kr. 1.548. Skal obligasjoner og pantedokument vike prioritet, må dette anmerkes på originaldokumentet. Det er viktig at det påføres hvilket dokument man viker prioritet for, samt størrelsen på beløpet.