Home » Finansleksikon » P » Primalveksel

Primalveksel

Det første av flere enslydende eksemplaerer av en veksel. Må være nummerert.