Home » Finansleksikon » P » Primærreservekrav

Primærreservekrav

Ifølge Kredittloven er blant annet forretningsbankene pålagt å holde en viss prosent av sin forvaltningskapital i primære likviditetsreserver. Disse er beholdning av kontanter, innskudd på foliokonto i Norges Bank, og beholdning av statskasseveksler.