Home » Finansleksikon » P » Primærnæring

Primærnæring

Næring som fremstiller råstoffer: jordbruk, skogbruk, fiske, fangst, bergverksdrift, kraftforsyning, ekstraktivindustri. Se også sekundær/ tertiærnæring.