Home » Finansleksikon » P » Prestasjonspapir

Prestasjonspapir

Gjeldsbrev som må forevises debitor for at han skal være forpliktet til å betale.