Home » Finansleksikon » P » Premiereserve

Premiereserve

Et oppspart reservebeløp i forsikringsselskaper som skal gå til dekning av fremtidige forpliktelser overfor forsikringstagerne. Innen livsforsikring utgjør premiereservene et viktig og lovbestemt grunnlag for kommende ytelser.