Home » Finansleksikon » P » Premieobligasjon

Premieobligasjon

Ihenderhaverobligasjoner der rentebeløpet utbetales i form av gevinster av ulike størrelser, som i et lotteri. Hver premieobligasjon funksjonerer som et lodd og deltar i alle trekninger (gjerne 2-3 pr. år), men ingen er garantert gevinst (dvs. renteutbytte).

Premieobligasjoner lyder som regel på et mindre beløp og innfires med pålydende til en tid fastsatt på forhånd.

Det Norske Pengelotteri, statlig lotteri opprettet ved lov av 2. mai 1912 med første trekning i 1913, var et godt eksempel på administrasjon av en premieobligasjon.