Home » Finansleksikon » P » Premiefritak

Premiefritak

En ytelse som gir kunden fritak fra å betale premie til en pensjonsavtale dersom vedkommende blir ufør. Forsikringsselskapet vil sørge for at riktig premie blir betalt på avtalen, og kunden opprettholder sin pensjonsavtale.