Home » Finansleksikon » P » Preferanseobligasjon

Preferanseobligasjon

Obligasjon med bestemte særrettigheter, f.eks. en viss gevinstandel i tillegg til renter. Dokument mellom aksje og obligasjon. Økonomisk: egenkapital. Juridisk: fremmedkapital.