Home » Finansleksikon » P » PP Finans

PP Finans

Postfolkenes personellservice

PP Finans Postfolkenes Personellservice (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og Bring AS, samt selskaper som Posten Norge AS er medeiere i.

Postfolkenes Personellservicei ble etablert så langt tilbake som i 1933 og består i dag av 6 ansatte som betjener ca 10.000 medlemmer.

PP Finans sin oppgave er å fremme sparing, yte lån og bistå med andre økonomiske ordninger og tilbud. PP Finans har kontor i Oslo med hele Norge som markedsområde.

Kapitaldekningen pr 31.12.13 var ca. 18,2 % (kravet til bankene er 8 %) av risikovektet kapital beregnet etter Finanstilsynets forskrifter. Dette betyr at PP Finans er en meget solid virksomhet.

Hjemmeside:ppfinans.no