Home » Finansleksikon » P » Potensielt BNP (makro)

Potensielt BNP (makro)

Potensielt BNP kan defineres som det produksjonsnivå som er forenlig med en «normal utnyttelse» av produksjonsfaktorene, som bl.a. inkluderer at arbeidsledigheten er lik likevektsledigheten. I en lavkonjunktur er BNP mindre enn potensielt BNP