Home » Finansleksikon » P » Porteføljepant

Porteføljepant

Porteføljepant som skal sikre obligasjonslån, kan bare omfatte:

lån sikret ved registrert pant i fast eiendom og rettsvernet pant i bolig (hypoteklån), lån sikret ved registrert pant i skip, borerigger eller luftfartøyer (fartøyshypoteklån), lån til kommune, samt lån garantert av kommune eller staten (offentlige lån), rente- eller valutakontrakter knyttet til utlånsporteføljen eller obligasjonslånet etter nærmere regler fastsatt av Kongen.