Plurilateralt

Når flere enn to land samhandler/forhandler. Begrepet plurilateralt brukes ofte i WTO-kontekst om avtaler det er frivillig for medlemmene å slutte seg til, slik som avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen). Se også bilateralt og multilateralt.

Referanse: Regjeringen