Home » Finansleksikon » P » Plassjekk

Plassjekk

Sjekk som er betalbar på det sted hvor den er utstedt.