Home » Finansleksikon » P » Plasseringsplikt

Plasseringsplikt

Pålegg fra statlige myndigheter om at banker og finansinstitusjoner skal binde en del av sine midler i norske statsobligasjoner eller andre ihendehaverobligasjoner. Plasseringsplikten er bl.a. knyttet til finansinstitusjonenes forvaltningskapital og er et av de virkemidler myndighetene har til å påvirke kredittforholdene i samfunnet.