Home » Finansleksikon » P » PIIGS

PIIGS

PIIGS – Portugal, Italia, Irland, Hellas (Greece) og Spania, ble alle usikre økonomier etter finanskrisen i 2007/ 2008. På grunn av stor usikkerhet i det finansielle markedet om disse landene var i standt til å refinansiere sin egen statsgjeld, ble denne usikkerheten forsøkt priset inn i det internasjonale obligasjonsmarkedet.

Piigs

Fellesnevneren for alle de berørte landene var at det internasjonale finansmarkedet ikke stolte på landenes formaninger om at statsfinansene var under kontroll. Dette gjaldt spesielt Hellas, hvor finansmarkedet regnet det som sikkert at landet ville bli styrt mot en "kontrollert" konkurs i løpet av 2011.