Home » Finansleksikon » P » Pensjonspoeng

Pensjonspoeng

Pensjonspoeng beregnes av pensjonsgivende inntekt, først og fremst arbeidsinntekt og personinntekt fra næringsvirksomhet hvert år, fra og med det året man fyller 17 til og med det året man fyller 69 (folketrygdloven §§ 3-12 – 3-15). Pensjonsgivende inntekt fastsettes av skatteetaten.

Det beregnes bare pensjonspoeng av inntekt som er høyere enn grunnbeløpet.

Det er det gjennomsnittlige grunnbeløpet for hvert kalenderår som legges til grunn for beregningen.

Når inntekten er lavere enn 6 x grunnbeløpet (G) blir pensjonspoeng beregnet på følgende måte: (Gjennomsnittlig G: 69 108)

300000-69108 69 108 = 3,34 i pensjonspoeng

For inntekt mellom 6 G og 12 G blir bare 1/3 av inntekten medregnet. Inntekt over 12 G regnes ikke med. Det høyeste pensjonspoengtallet som nå kan tjenes opp er 7,00. Eksempelet under viser en inntekt på 12 G.

Inntekt opp til 6G: 414 648 Inntekt mellom 6G og 12G: 414648 3 =138216

552864-69108 69 108 = 7,00