Home » Finansleksikon » P » Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis

Pensjonskapitalbevis er en fripolise fra innskuddspensjon. Hvis du har vært medlem av en innskuddsbasert pensjonsordning i arbeidsforhold vil du få med deg den opptjente pensjonskapitalen som en pensjonskapitalbevis når du slutter.

Blir du sykemeldt utover 12 kalendermåneder, har du rett til å heve pensjonskapitalbevise(ne) fra dine tidligere arbeidsgivere. Dette er en rett, men ikke en plikt. Det blir derfor opp til hver enkelt eier av pensjonskapitalbevis å ta kontakt med sine tidligere arbeidsgivere for å avklare om denne rettigheten.