Home » Finansleksikon » P » Pensjonsforsikring

Pensjonsforsikring

Fellesbetegnelse på ulike forsikringsordninger der siktemålet er fremtidig pensjonsutbetaling basert på en tidligere innbetalingsperiode.