Home » Finansleksikon » P » Penny stock/ cent stock

Penny stock/ cent stock

Penny eller cent stock (en engelsk penny eller amerikansk cent), er aksjer som handles gjennom offentlige selskaper (public companies eller selskaper som omsetter sine aksjer på børs for det generelle publikum).

Som navnet tilsier, er dette aksjer som prises under $1 eller tilsvarende i andre land, og som tilbys til det generelle publikum. Fordelen er at alle kan kjøpe dem, mens bakdelen er at disse er utsatt for sterk volatilitet (svigninger i markedet).

Det er også muligheter for at aksjehandlere manipulerer selve handelen med aksjene for å få disse til å se mer attraktive enn de i realiteten er.

Det nærmeste vi har vært begrepet penny/ cent stock på Oslo børs, var f.eks. da Storebrand i sin tid ble handlet for kr. 0,50. Ellers er dette et relativt ukjent fenomen i det norske aksjemarkedet.