Home » Finansleksikon » P » Pengepolitisk regel

Pengepolitisk regel

Pengepolitiske regler er regler som indikerer om renten er tilpasset den økonomiske situasjonen. Et eksempel er Taylor-regelen som sier at renten skal settes med sikte på at inflasjonen skal stabiliseres rundt inflasjonsmålet samtidig som produksjonen skal stabiliseres rundt potensiell produksjon. Andre regler kan legge vekt på størrelser som penge- og kredittaggregater. Slike regler vil på langt nær fange opp alle forhold som vektlegges i rentesettingen.