Home » Finansleksikon » P » transmisjonsmekanisme

transmisjonsmekanisme

Pengepolitikkens

Betegnelse på sammnehengen mellom Sentralbankens rentesetting og inflasjon. Denne sammenhengen består av valutakurskanalen, forventningskanalen og etterspørselskanalen.

Norges Bank