Home » Finansleksikon » P » Pengemultiplikator

Pengemultiplikator

Forholdet mellom endring i basismengden og endringen i mengden av bankpenger. Økes basismengden øker bankenes utlån til publikum. Den samlede pengemengdeøkningen vil da være større enn økningen i basismengden på grunn av multiplikatoreffekt.