Home » Finansleksikon » P » Pengemarkedet

Pengemarkedet

Markedet som utgjøres av sertifikater og obligasjoner med gjenværende løpetid under 12 mnd. samt andre kortsiktige finansielle instrumenter.

Brix indeksen på Oslo Børs er en god pekepinn på kursutviklingen i pengemarkedet.

Brix