Home » Finansleksikon » P » Pengeetterspørselens inntekt- og rentefølsomhet

Pengeetterspørselens inntekt- og rentefølsomhet

Etterspørselskurven som er tegnet inn gjelder for ett bestemt nivå av BNP og et bestemt prisnivå. Hvis BNP øker vil kurven skifte utover, og motsatt hvis BNP synker. Hvor mye kurven skifter som følge av en gitt økning i BNP avhenger av pengeetterspørselens inntektsfølsomhet.

Pengeetterspørselen inntektsfølsomhet

Pengeetterspørselens rentefølsomhet