Home » Finansleksikon » P » P/B

P/B

Forkortelse for pris/ bok, eller price/ book på engelsk. Forholdet mellom aksjekurs i markedet og bokført egenkapital pr. aksje. Kan gi et bilde av om en aksje er dyr, men med det forbehold at bokført egenkapital ofte kan være misvisende.

Aktiva (Eiendeler) Passiva (Gjeld & egenkapital) Omløpsmidler Kontanter Varelager Utestående fordringer Kontrakter mv. Gjeld Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Anleggsmidler Produksjonsutstyr Bygninger Maskiner mv. Egenkapital