Home » Finansleksikon » P » Passiv driftsbalanse

Passiv driftsbalanse

Underskudd på driftsregnskapet. Foreligger når et lands utgifter til utlandet overstiger dets inntekter fra utlandet.